Z wielu powodów rynek mieszkaniowy województwa śląskiego stanowi niezmiernie interesujący obiekt wszelkich analiz. Warto wskazać na początku, że województwo śląskie chociaż jest pod względem powierzchni jednym z najmniejszych województw w Polsce (12333 km2) to jest na drugim miejscu pod względem liczby ludności (4,6 mln. mieszkańców). Napotykać tu można niemały udział obiektów, które zbudowane zostały jeszcze w XIX w. co jest ewenementem w przeciwstawieniu do pozostałych województw Polski, a u źródeł tego stanu rzeczy leży historia ziem składających się na obszar województwa śląskiego.

Województwo śląskie złożone jest z obszarów, które przed I Wojną Światową znajdowały się w trzech różnych krajach, ale ich cechą wspólną jest intensywna industrializacja, co wynika z bogactw znajdujących się pod ziemią Górnego Śląska, Śląska Cieszyńskiego oraz Zagłębia Dąbrowskiego.

Ziemie o odmiennej historii

Przed 1922 rokiem cały Górny Śląsk znajdował się w granicach Niemiec, zaś w efekcie plebiscytu po pierwszej wojnie światowej wyłącznie skromna jego część została wchłonięta przez Polskę. Śląsk Cieszyński, który jest fragmentem Górnego Śląska jaki znajdował się w granicach Austro-Węgier, i w czasie 200 lat zaszły na nim zmiany powodujące spore różnice w stosunku do pozostałych części Śląska (poczucie odrębności Śląska Cieszyńskiego) został przyłączony do Polski już w 1919 roku. Na województwo śląskie składają się także ziemie Zagłębia Dąbrowskiego, które przed 1918 rokiem znajdowały się w granicach Rosji oraz Ziemia Żywiecka, należąca historycznie do Małopolski, która podobnie jak Śląsk Cieszyński była częścią Austro-Węgier.

Industrializacja w XIX wieku

W XIX w. przyszedł na Śląsk (w szczególności na wschodni fragment Górnego Śląska, jaki w chwili obecnej administracyjnie tworzy woj. śląskie, zachodni fragment Górnego Śląska to administracyjnie woj. opolskie) niewątpliwy wzrost budowlany jak moglibyśmy to stwierdzić wykorzystując dzisiejszą terminologię. Niesamowity rozwój przemysłu leżał u genezy wyrastania nowych miast, jakie jeszcze niedawno były wioskami (choćby Katowice – stolica województwa śląskiego w 2015 roku obchodziły 150-lecie nadania uprawnień miejskich). Dla zwabienia pracowników przedsiębiorcy budowali całe dzielnice mieszkalne, komponujące się w przewadze z wielorodzinnych domów nazywanych familokami. Podobne procesy zachodziły rzecz jasna na Zagłębiu Dąbrowskim.

II Wojna Światowa i lata powojenne

Druga wojna światowa nie pozostawiła po sobie sporych spustoszeń, cały obszar przedwojennego autonomicznego województwa śląskiego po niedługiej obronie został w całości przyłączony do Niemiec. W wyniku działań wojennych po 1944 roku tereny te nie doznały wielkiego spustoszenia (czego nie można powiedzieć o tej części Śląska jaka nie była składową przedwojennego woj. śląskiego, takie miasta jak Wodzisław czy Racibórz zostały mocno zniszczone przez Armię Czerwoną). Radykalniejsze przemiany zaistniały po drugiej wojnie światowej. Województwo śląskie (już po dołączeniu do niego Zagłębia Dąbrowskiego) miało zostać lokomotywą napędzającą całą gospodarkę Polski. Na Śląsk ściągnięto miliony ludzi, zwłaszcza ze wschodnich obszarów kraju a dla ich potrzeb mieszkaniowych adaptowano następne wioski i nieduże miasta, z których wyrosły wielotysięczne miasta-sypialnie dla roztaczającego się przemysłu. W ten sposób powstały m.in. takie miasta jak Tychy bądź Jastrzębie-Zdrój, które do chwili obecnej kojarzy się z olbrzymimi blokowiskami.

Czasy współczesne

Po 1989 roku nastąpił rozwój budownictwa z komercyjnej inicjatywy. Nowo powstałe przedsiębiorstwa deweloperskie zainicjowały bezzwłocznie budowę mieszkań oraz domów o niezwykle wybitniejszym standardzie dla bogacących się obywateli województwa śląskiego. Podobny stan rzeczy trwa do chwili obecnej. Śląskie i Zagłębiowskie miasta powiększają się pod względem powierzchni wskutek tworzenia następnych osiedli budynków jednorodzinnych i apartamentowców. Pomimo tego, że woj. śląskie jest jednym z najszybciej wyludniających się województw naszego kraju to jego siła populacji jest tak silna, iż jeszcze przez znaczny czas będzie tutaj funkcjonował wyraźny popyt na mieszkania.


Wróć do artykułów