Nadzór prac budowlanych
Oct 21, 2015
400 słów
2 minut czytania

Planowanie budowy domu nie ogranicza się jedynie do przeglądania katalogów projektów gotowych w poszukiwaniu idealnego projektu domu lub też wizyty u architekta jeśli nie znaleźliście w takiej bazie projektów domu waszych marzeń. To jeszcze jest najmilszy etap planowania budowy. Później zaczynają się schody. Przysłowie mówi, że Polak zna się na wszystkim, ale czy zaryzykujesz mieszkanie w domu, który powstał bez fachowej analizy i porady osób naprawdę znających się na budownictwie? Osiadanie domu na zbyt grząskim gruncie lub pękanie ścian mogą być tylko przykładowymi problemami jakie mogą cię wtedy czekać.

budowa domu

Polskie prawo nie nakazuje ci (poza szczególnymi przypadkami jak wspomniane trudne warunki gruntowe) wyznaczania inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach nadzoru budowlanego, lecz jeśli twoja wiedza o technologiach budowlanych jest szczątkowa (a zapewne tak jest, niezależnie od tego ile for internetowych zbadałeś) to w twoim interesie leży postaranie się o takiego. Inspektor wykonuje obowiązki płynące z nadzór budowlany Śląsk sprawując kontrolę nad całokształtem prac budowlanych. Jego funkcja jest nadrzędna nad kierownikiem robót budowlanych, może on mu nakazać wykonanie pewnych prac i usunięcie dostrzeżonych usterek wpisując swe uwagi do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru budowlanego i kierownik budowy to dwie rozłączne funkcje. Jedna osoba nie może pełnić obu z nich bo dochodzi wówczas do oczywistego konfliktu interesów. Kierownik budowy jest w zasadzie członkiem ekipy budowlanej (zatem może on być nawet po prostu pracownikiem albo właścicielem firmy, którą wynajmujesz do wybudowania domu) i korzystnie jest jeśli ktoś nadzoruje jego pracę. Ludzie raczej sumienniej przykładają się do roboty kiedy wiedzą, że patrzy im na ręce ktoś, kto się na tej robocie zna.

Oczywiście szukając oszczędności możesz pokusić się o nie wyznaczanie inspektora nadzoru budowlanego, ale czy to jest dla ciebie rzeczywiście opłacalne jeśli w kilka lat po wybudowaniu domu okaże się, że wymaga on znacznie większych nakładów na usunięcie niedoróbek po ekipie budowlanej? Zamiast cieszyć się z mieszkania w nowym domu ciągle będziesz wzywać fachowców do naprawienia tego czy tamtego. Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć we własnym zakresie.


Wróć do artykułów