Zakres zadań inspektora nadzoru budowlanego
Jun 10, 2020
400 słów
2 minut czytania

Na obszarze budowy funkcję nadrzędną nad kierownikiem robót budowlanych piastuje inspektor nadzoru budowlanego. Jeśli wyznaczenie kierownika budowy jest przymusowe i zmuszane przez prawo, o tyle ustalenie inspektora nadzoru jest dla inwestora budowlanego nieobligatoryjne, o ile nie jest to wymyślna konstrukcja.

inspektor nadzoruW wypadku działalności budowlanych o wyższym zakresie trudności lub przy ciężkich uwarunkowaniach glebowych także wyznaczenie inspektora nadzoru jest wymagane (o czym mówi Art. 17. Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami). O potrzebie wskazania inspektora nadzoru inwestorskiego może przesądzić również podmiot wydający przyzwolenie na budowę (Art. 18, ust. 2 Prawo budowlane), a także kiedy pozwolenie na budowę dotyczy przedmiotów, jakie wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których przeprowadzaniu jest wymagane powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

Inspektor nadzoru (patrz: www.proinwestbud.pl/oferta/nadzor-budowlany/inspektor-nadzoru/) jako jednostka mająca wpływ na bieg działalności budowlanych musi legitymować się odpowiednimi zdolnościami ze zbioru technologii budowlanych oraz upoważnieniami, które umożliwią mu na obiektywną kontrolę nad postępem prac budowlanych, a także ocenę decyzji czynionych poprzez kierownika robót budowlanych. W tenże sposób inspektor nadzoru jest osobą, jaka troszczy się o dobro inwestora budowlanego i czuwa nad odpowiednim ich tokiem. Już przynajmniej z tej przyczyny inwestując niemałe w końcu pieniądze wyjęte na konstrukcję warto przekazać trochę więcej (wynagrodzenie inspektora to procentowo mały wkład w kosztach inwestycji) na zaangażowanie takiego rodzaju specjalisty, aby posiadać pewność że roboty rozwijane są zgodnie z odpowiednią praktyką budowlaną, obowiązującymi normami prawa i wnikliwie, co zaoszczędzić powinno w przyszłości funduszy na modyfikacje prawdopodobnych niedoróbek i usterek.

Jednostka prowadząca czynność inspektora nadzoru ma pozwolenie zażądać od kierownika budowy przystępu w dziennika budowy, zapisywać w nim swoje notki, jak również przekazywać kierownikowi budowy zadania lub oznajmiać mu własne opinie oraz modyfikacje. Z tego motywu ustawa nie dopuszcza do takiej sytuacji żeby obie funkcje pełnił jeden człowiek. Funkcje kierownika robót budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego są osobne dla ubezpieczenia efektywnego zakresu nadzoru.


Wróć do artykułów